Wykonujemy kompleksowe projekty architektoniczno-budowlane wraz z projektami branżowymi budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i biurowych.

Powierzając nam wykonanie projektu bierzemy na siebie odpowiedzialność za cały proces jego przygotowania. Od wstępnych uzgodnień po decyzję o pozwoleniu na budowę. Od wstępnej koncepcji po projekty wykonawcze.

Oferujemy do tego przygotowanie wizualizacji projektowanego obiektu czy makiety oraz całą identyfikację wizualną do promocji inwestycji.