Projekt architektoniczno-budowlany nierozłącznie związany jest z konstrukcją.

Przygotowujemy całościowe projekty z optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych wraz z porównaniem alternatywnych rozwiązań.

Projekty zawierają rysunki wykonawcze konstrukcji stalowych, żelbetowych czy drewnianych oraz zestawienia materiałowe.