Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możemy wyręczyć Państwa w jakże trudnym procesie powstawania budynku.

Posiadamy pełne zaplecze firm budowlanych, które kompleksowo, pod naszym nadzorem wykonają zlecone zadanie wykonania obiektu budowlanego.

Pełnimy również nadzory autorskie nad naszymi projektami i wspieramy wiedzą w trakcie budowy.